Agnes Bruneel - woordkunstenares
   


Van verdrukking naar bevrijding, Pasen tegemoet

Lijden en verrijzenis… verdrukking en bevrijding… een niet zo evident onderwerp, maar toch is Agnes erin geslaagd om dit bijzondere thema uit te spitten en met diep gevoel, herkenbaar te maken voor een breed publiek, door het passie- en verrijzenisverhaal te verbinden aan de tijd waarin wij nu leven, door dit thema dichter bij het leven van elke dag te situeren.

Poëzie, verhalen en liederen zijn andermaal haar 'materialen' om mee de hartslag te voelen van 'de soldaat die Jezus kruisigde', van 'Judas' die zich verlaten voelt, van 'Maria Magdalena' die met passie pleit bij Pliatus, van het volk dat liever 'Barabas' vrij krijgt, van de 'Emmaüsgangers' die die vreemdeling eerst liever niet zien komen…

Maar ze legt ook 'de woestijn' bloot waarin mensen vandaag de oase niet vinden, ze ziet 'vluchtelingen' zoeken naar onderdak of dagelijks brood, ze vraagt zich af 'hoe lang het zal duren', ze droomt van 'een beter land', waar iedereen zich veilig weet, ze vindt 'signalen', licht in de donkere tunnel, ze 'spant draden wereldwijd' en doorbreekt enge grenzen, ze mijmert over 'verrijzenis' en voelt dat dit verbazend concreet is en ook ons leven kan vervullen.

Ondanks die donkere kanten die met verdrukking en/of lijden te maken hebben, is dit precies de sterkte van dit programma omdat dit ons allen zo diep kan raken. Nochtans schuilt er ook hoop in, de verlichting, de bevrijding, verrijzenis… en dit is wat Agnes en haar muzikanten aan het publiek meegeven.

DUUR:
75 minuten

MUZIKANTEN:


Geert Valcke, synthesizer en zang

Judith Bruneel, dwarsfluit en zang